Vindkraft


Power Machine Service Sweden

Power Machine Service Sweden AB assisterar vindkraftsindustrin med montage service. 2007 började vi utföra montage av enskilda verk till vindkrafts parker runt om i Skandinavien. Idag är det den snabbast växande marknaden för PMSS AB. Vi hjälper till med montörer, montageledare, åtar oss allt från montage service till total entrepenader.

All personal som utför arbete inom vindkraft har erfarenhet av tunga lyft, tunga transporter, har godkända hälsocertifikat och använder alltid godkänd säkerhets utrustning. PMSS AB har utfört montaget av en offshore park i Vänern, 10 X 3 MW. För mer information & bilder, gå till: www.vindparkvanern.se.