Papper & Massa


Power Machine Service Sweden

Power Machine Service Sweden AB har lång erfarenhet av montage och montageledning av pappersmaskiner och kompletta fiber linjer. Våra projekt har till 90 % varit utanför Sverige och vi har referenser från Nord Amerika, Latin Amerika, Afrika, Europa, Oceanien och Asien. Vi monterar nya maskiner, bygger om gamla maskiner, flyttar maskiner mellan länder och kontinenter men utför även service på maskiner och utrustning.

Deinking installation

Montage av foundation bolts

Deinking installation - Power Machine Service Sweden Assembly of foundation bolts - Power Machine Service Sweden